Personvern

Behandling av personopplysninger i Kaffekiin AS
Kaffekiin er opptatt av å beskytte informasjonssikkerheten til våre kunder og håndterer alle personopplysninger på en sikker og kryptert måte. Vi selger, videreformidler eller bytter ikke personopplysninger til tredjepart.

Hvis du har spørsmål om behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på kundeservice via epost til kundeservice@kaffekiin.no. Du kan også når som helst kontakte oss eller endre dine opplysninger på din personlige side: kaffekiin.no/login


Hvorfor og hva slags personopplysninger samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  • Gjennomføre kjøp på kaffekiin.no. Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsdato. Behandlingen skjer på grunnlag av kjøpsavtalen med deg.
  • Opprette og administrere bruker på "Mine sider". Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsdato. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke brukeravtale med deg.
  • Sende ut nyhetsbrev, tilbud og informasjon. Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse.Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke.
  • Sende person-tilpassede tilbud, markedsføring og annonsering på SMS, epost, internett og sosiale medier. Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsdato, adferdsdata fra kaffekiin.no, tidligere kjøpshistorikk hos Kaffekiin. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke. Delta i konkurranser i regi av Kaffekiin. Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsdato. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke.
  • Svare på henvendelser på kundeservice. Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsdato og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å hjelpe kunden med spørsmålene.
  • Sikre gode kundeopplevelser på kaffekiin.no ved bruk av informasjonskapsler (cookies) og Google Analytics analyseverktøy.  Behandlingen av dine personopplysninger skjer på grunnlag interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å tilpasse og utvikle kaffekiin.no.


Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være et uttrykkelig samtykke fra deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss i gi ut informasjonen.

Når du har samtykket til å motta persontilpassede tilbud og markedsføring fra Kaffekiin på SMS, epost, internett og sosiale medier, vil Kaffekiin utlevere personopplysninger som blir behandlet til dette formålet til andre selskaper. Kaffekiin bruker databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler med databehandlerne for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

Shopify Inc. Personopplysninger (Navn, adresse, telefonnummer, e-post) – benyttes for å håndtere service-forespørsler i kaffebarer og i nettbutikken

Mailchimp Inc. Kontaktinformasjon, e-post eller telefon – benyttes ved utsendelse av nyhetsbrev og kampanjer

Google Analytics benyttes til å blant annet se hvor brukerne våre kommer fra, hvor ofte de besøker siden vår og hvor trafikken kommer fra.

Behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området, bortsett fra ved behandling av dine personopplysninger for utsendelse av nyhetsbrev. Her bruker vi leverandør i USA, Mailchimp Inc. Vår leverandør benytter EUs standardavtaler for overføring til USA. Det betyr at dine personopplysninger er like godt beskyttet hos vår leverandør som ved behandling i EU/EØS.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som er vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger som vi behandler i forbindelse med salg eller kjøpsavtale du har med oss, slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger knyttet til Kaffekiins oppfyllelse av rettslige forpliktelser, slettes så snart de rettslige forpliktelser er oppfylt, som for eksempel plikt til å føre regnskap.


Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter kan du ta kontakt med oss på kundeservice via epost til kundeservice@kaffekiin.no. Du kan også når som helst endre dine opplysninger på din personlige side: kaffekiin.no/login.

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å melde deg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Du kan også endre og se dine personopplysninger på «Mine sider», og trekke ditt samtykke her.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.


Klager

Du har ingen plikt til å gi Kaffekiin dine personopplysninger, men for å motta varer og tjenester fra Kaffekiin som beskrevet under punkt 1, er behandling av dine personopplysninger en nødvendig forutsetning.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.